Ο ρόλος του ποδίατρου- ποδολόγου μπορεί να διαχωριστεί σε δύο πεδία. Το πρώτο αφορά τις γενικές θεραπείες, οι οποίες έχουν να κάνουν με παθήσεις στο δέρμα και στα νύχια και το δεύτερο πεδίο είναι η  εμβιομηχανική ανάλυση, η οποία αφορά οποιαδήποτε προβλήματα που έχουν να κάνουν με την κίνηση, την δομή και την μηχανική των κάτω άκρων. Συμπτώματα όπως πόνου στα κάτω άκρα, δυσκολία κατά την εφαρμογή των παπουτσιών, ενοχλήσεις κατά την βάδιση είναι ορισμένα από τα συμπτώματα που χρήζουν εμβιομηχανικής εξέτασης.

Τι γίνεται κατά την διάρκεια της εμβιοχηνικής εξέτασης;

Αρχικά να τονίσουμε ότι η εξέταση αυτή μπορεί να γίνει σε άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου.

Όπως και σε κάθε ραντεβού, έτσι και σε αυτό πρώτα ο ασθενής καλείται να παρουσιάσει το ιστορικό υγείας του και τυχόν τραυματισμούς που ίσως να του έτυχαν.

Κατά την διάρκεια της εξέτασης ο ποδίατρος θα εξετάσει την κίνηση των αρθρώσεων στα κάτω άκρα καθώς και την μυϊκή δύναμη, παρατηρώντας την συμμετρικότητα των ποδιών.

Ακολούθως ο ασθενής καλείται να περπατήσει έτσι ώστε να γίνει ανάλυση της βάδισης. Εδώ, ο ποδίατρος εξετάζει την κίνηση του ασθενή παρατηρώντας διάφορα σημεία του σώματος όπως είναι το κεφάλι, οι ώμοι, τα ισχία και τα κάτω άκρα. Σκοπό έχει να αξιολογήσει τυχόν ανωμαλίες στα σημεία αυτά, αν υπάρχει ανισοσκέλια, και την στάση του ποδιού και του αστραγάλου.

Τέλος, ο ασθενής ανεβαίνει στον πελματογράφο όπου και γίνεται ανάλυση της βάδισης του ασθενή. Εδώ, ο ποδίατρος εντοπίζει τα σημεία που επιβαρύνονται περισσότερο και όπου είναι απαραίτητο κατασκευάζονται εξειδικευμένα ορθοτικά πέλματα.

Σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής χρειάζεται περεταίρω διερευνήσει γίνεται παραπομπή για ακτινογραφίες ή για ραντεβού με τον ορθοπεδικό.